MẪU XE GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ(GỒM VAT – VND) ƯU ĐÃI(GỒM VAT – VND)
Solati 16 Chỗ 1,020,000,000 VNĐ Liên hệ để được giá tốt nhất
 
MẪU XE GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ(GỒM VAT – VND) ƯU ĐÃI(GỒM VAT – VND)
KONA TIÊU CHUẨN 636,000,000 VNĐ Liên hệ để được giá tốt nhất
KONA ĐẶC BIỆT 699,000,000 VNĐ Liên hệ để được giá tốt nhất
KONA TURBO 750,000,000 VNĐ Liên hệ để được giá tốt nhất
 
MẪU XE GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ(GỒM VAT – VND) ƯU ĐÃI(GỒM VAT – VND)
Hyundai I10 Sedan 1.2MT Base 350.000.000 VNĐ Liên hệ để được giá tốt nhất
Hyundai I10 Sedan 1.2MT 390.000.000 VNĐ Liên hệ để được giá tốt nhất
Hyundai I10 Sedan 1.2AT 415.000.000 VNĐ Liên hệ để được giá tốt nhất
 
MẪU XE GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ(GỒM VAT – VND) ƯU ĐÃI(GỒM VAT – VND)
SANTAFE XĂNG TIÊU CHUẨN 995.000.000VNĐ Liên hệ để được giá tốt nhất
SANTAFE XĂNG ĐẶC BIỆT 1.135.000.000 VNĐ Liên hệ để được giá tốt nhất
SANTAFE XĂNG PREMIUM 1.185.000.000VNĐ Liên hệ để được giá tốt nhất
SANTAFE DẦU TIÊU CHUẨN 1.055.000.000VNĐ Liên hệ để được giá tốt nhất
SANTAFE DẦU ĐẶC BIỆT 1.195.000.000 VNĐ Liên hệ để được giá tốt nhất
SANTAFE DẦU PREMIUM 1.245.000.000VNĐ Liên hệ để được giá tốt nhất
 
MẪU XE GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ(GỒM VAT – VND) ƯU ĐÃI(GỒM VAT – VND)
TUCSON 2.0 AT TIÊU CHUẨN 799,000,000 VNĐ Liên hệ để được giá tốt nhất
TUCSON 2.0 AT XĂNG ĐẶC BIỆT 878,000,000 VNĐ Liên hệ để được giá tốt nhất
TUCSON 2.0 AT DẦU ĐẶC BIỆT 940,000,000 VNĐ Liên hệ để được giá tốt nhất
TUCSON 1.6 TURBO 932,000,000 VNĐ Liên hệ để được giá tốt nhất
 
MẪU XE GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ(GỒM VAT – VND) ƯU ĐÃI(GỒM VAT – VND)
I10 HATCHBACK 1.2MT BASE 330.000.000VNĐ Liên hệ để được giá tốt nhất
I10 HATCHBACK 1.2MT FULL 370.000.000VNĐ Liên hệ để được giá tốt nhất
I10 HATCHBACK 1.2AT 405.000.000VNĐ Liên hệ để được giá tốt nhất
 
MẪU XE GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ(GỒM VAT – VND) ƯU ĐÃI(GỒM VAT – VND)
Elantra 1.6 MT 580.000.000 CNĐ Liên hệ để được giá tốt nhất
Elantra 1.6 AT 655.000.000 VNĐ Liên hệ để được giá tốt nhất
Elantra 2.0 AT 699.000.000 VNĐ Liên hệ để được giá tốt nhất
Elantra Sport 769.000.000 VNĐ Liên hệ để được giá tốt nhất
 
MẪU XE GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ(GỒM VAT – VND) ƯU ĐÃI(GỒM VAT – VND)
ACCENT 1.4 MT BASE 433,000,000 VNĐ Liên hệ để được giá tốt nhất
ACCENT 1.4 MT SỐ SÀN 485,000,000 VNĐ Liên hệ để được giá tốt nhất
ACCENT 1.4 AT 515,000,000 VNĐ Liên hệ để được giá tốt nhất
ACCENT 1.4 AT Đặc Biệt 555,000,000 VNĐ Liên hệ để được giá tốt nhất
 
MẪU XE GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ(GỒM VAT – VND) ƯU ĐÃI(GỒM VAT – VND)
ElantraElantra 1.6MT 560.000.000 VNĐ Liên hệ để được giá tốt nhất
ElantraElantra 1.6AT 625.000.000 VNĐ Liên hệ để được giá tốt nhất
ElantraElantra 2.0AT 659.000.000 VNĐ okLiên hệ để được giá tốt nhất
Elantra Sport 739.000.000 VNĐ okLiên hệ để được giá tốt nhất